Gemeente Brunssum draagt exploitatie internet over

De gemeente Brunssum draagt per 1 januari 2002 het beheer en de exploitatie van internet via de CAI in Brunssum over aan het bedrijf Cubic Circle BV. De gemeente blijft eigenaar van de kabel, maar verhuurt het gedeelte dat nodig is voor internetdiensten aan Cubic Circle. De overeenkomst garandeert de bestaande abonnees van Brunssum.net dat zij de komende jaren kunnen blijven internetten via de kabel van Brunssum. De gemeenteraad van Brunssum neemt op 6 november een definitief besluit.

Het college van B&W van Brunssum heeft in de begroting 2002 vastgelegd dat de gemeente per 1 januari 2002 wil stoppen met het aanbieden van internetdiensten via de kabel, vanwege de hoge kosten en de vereiste technische expertise. Cubic Circle is op dit moment ook al de internetprovider voor Brunssum.net. Beide partijen zijn nu overeengekomen dat Cubic Circle toestemming krijgt van de gemeente om ten behoeve van voortzetting van Brunssum.net een deel van de capaciteit van het gemeentelijke kabelnet te gebruiken. Cubic Circle betaalt de gemeente voor de huur van de kabel 75.000 euro per jaar. Voor de overname van de apparatuur (inclusief 1.600 modems) betaalt het bedrijf eenmalig nog eens 70.000 euro.

Nieuwe overeenkomst
Cubic Circle neemt het abonneebestand van de gemeente over. Dat doet zij door de abonnees een nieuwe overeenkomst aan te bieden. Cubic Circle zal via Brunssum.net verschillende internetdiensten aanbieden: internet toegang, e-mail voorzieningen, toegang tot nieuwsgroepen, technische voorzieningen voor het plaatsen van een homepage, en dataverkeer. Cubic Circle biedt verschillende abonnementen, met verschillende mogelijkheden op het gebied van datavolume en bandbreedte
Cubic Circle zal na 1 januari 2002 extra gaan investeren in internet, om de kwaliteit van de diensten op een acceptabel niveau te brengen. Het bedrijf zal tevens werk maken van het wegwerken van de huidige wachtlijst van mensen die zich hebben aangemeld voor een abonnement op Brunssum.net. Ook zal Cubic Circle in de loop van 2002 bekendmaken op welke manier zij breedbandinternet (met beduidend hogere snelheden) beschikbaar zal stellen in Brunssum.

De gemeente Brunssum is na 1 januari 2002 niet meer verantwoordelijk voor de internetdiensten die via de gemeentelijke kabel lopen, noch voor het technische beheer van internet, noch voor het beheer van het klantenbestand. Wel heeft de gemeente zich verplicht om het kabelnet zodanig te onderhouden dat Cubic Circle op betrouwbare wijze datacommunicatie kan leveren.


Homepage Brunssum.net