Vragen en antwoorden Brunssum.net

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden.
De afgelopen periode zijn er diverse vragen gesteld over onder meer snelheid, dataverkeer en de manier van aansluiten van het kabelmodem.
Hoe lang is de levertijd van de modem?
Hoe zit het met de datalimiet?
Hoe zit het met de snelheid?
Hoe wordt de modem op de computer aangesloten?
Kan ik de bekende software gebruiken?
Kan ik rustig 7-12 uur per dag on-line blijven?
Kan ik internet spellen, zoals Quake, spelen?
Hoe sluit ik de modem op de CAI aan?

Hoe lang is de levertijd van de modem?
Zoals in de pers te lezen, is de besluitvorming rondom Brunssum.net uitgesteld tot na de zomervakantie van 2001 en worden er tot die tijd geen nieuwe modems of netwerkapparatuur besteld.
De "levertijd" is daarom onbekend. Er wordt een wachtlijst aangelegd. Nieuwe modems kunnen worden uitgegeven, nadat deze beschikbaar komen, doordat bestaande abonnees hebben opgezegd.


Hoe zit het met de datalimiet?
Telefoonproviders bieden 'onbeperkte' abonnementen, omdat men weet dat in de 'telefoonsituatie' het verkeer door de gebruiker zelf beperkt wordt, in verband met de bandbreedte van de verbinding en natuurlijk de kosten van de telefoontikken.
Bij kabelmodems kan dat geheel anders uitpakken, omdat er geen tijdsbeperking is.
Er is daarom gekozen voor een datalimiet. De gebruiker kan kiezen voor een limiet van 200 MB (standaard abonnement) dan wel een limiet van 500 MB, in welk geval er een hoger tarief geldt.
Dataverkeer binnen het netwerk van Brunssum telt overigens niet mee. Uitsluitend wordt het buiten het netwerk veroorzaakte verkeerd geteld.
Hoe zit het met de snelheid?
De modem heeft een poortsnelheid van 115 kbit per seconde. Vanwege het communicatie-protocol is er een snelheid haalbaar van ongeveer 100 kbit per seconde naar de gebruiker (downstream) en ongeveer 70 kbit per seconde upstream.
Aangezien het TCP/IP Protocol extra bits nodig heeft voor de overdracht, is maximaal zo'n 10 k Byte per seconde downstream haalbaar en 7 k Byte/s upstream.

De hier genoemde getallen zijn maximale waarden. De data verbinding via een kabel-tv net werkt heel anders dan een telefoonaansluiting. De communicatie tussen de modems en de wijkcentrale verloopt via een gedeeld kanaal. U deelt derhalve de capaciteit met andere gebruikers in uw wijk.
De snelheid van de dienst is daardoor afhankelijk van het gebruik. Als er weinig klanten actief zijn, kan de snelheid relatief hoog zijn, maar tijdens piekuren kan de snelheid laag zijn.
Hierdoor is het onmogelijk om garanties over snelheid te geven. Bij structureel tegenvallende snelheid in bepaalde wijken wordt overigens extra apparatuur geplaatst, waardoor de capaciteit in de betreffende wijk groter wordt.
Opgemerkt moet worden, dat het hoge investeringen zou vergen om zekere snelheidsgaranties te kunnen geven en in dat geval zou een aanzienlijke tariefsverhoging onvermijdelijk zijn.
Hoe wordt de modem op de computer aangesloten?
De modem is voorzien van een seriele poort en moet worden aangesloten op de communicatiepoort (COM poort) van de computer.
Kan ik de bekende software gebruiken?
Ja, je kunt alle bekende software, zoals Netscape, Internet Explorer etc. gewoon gebruiken.
Het kabelmodem werkt ongeveer net zo als een telefoonmodem en je hebt wat dat betreft dezelfde mogelijkheden als bij een telefoonmodem.
Kan ik rustig 7-12 uur per dag on-line blijven?
Ja, dat maakt niets uit. Al wil je 24 uur on-line blijven. Dat is nu juist een van de meest aantrekkelijke kanten van Internet over de kabel. Laat bijvoorbeeld gerust je e-mail programma elk kwartier controleren of er mail is, terwijl je zit te werken op de computer.
Er wordt geen verkeer (MB's) gebruikt, als je alleen on-line bent en verder niets doet.
Kan ik internet spellen, zoals Quake, spelen?
Ja, dat is mogelijk, maar let erop dat de kabelmodems voor actiespellen niet optimaal werken.
De kabelmodems werken namelijk geheel anders dan telefoonmodems of ISDN kaarten, omdat ze gebruik maken van z.g. polling techniek.
Voor actiespellen, zoals Quake, zijn de modems minder geschikt, omdat de overdrachtstijd van gegevens niet altijd even lang is. Vooral op drukke tijden kan dat het geval zijn.
Zie ook de uitleg op deze pagina over de snelheid.
Hoe sluit ik de modem op de CAI aan?
De kabelmodem wordt aangesloten op de TV-aansluiting van de CAI-doos.
Er zijn twee oplossingen om de modem aan te sluiten.

Aansluitmogelijkheid 1


Bij deze oplossing wordt gebruik gemaakt van de TV-uitgang op de modem.
Deze manier van aansluiten wordt bijvoorbeeld bij video-recorders toegepast.
Het televisie signaal wordt door het modem geleid en is beschikbaar op de TV aansluiting van het modem.
Deze oplossing is vooral geschikt als de modem vlak bij de wandcontactdoos kan worden geplaatst.

Aansluitmogelijkheid 2


Bij deze oplossing wordt een splitter (verdeler) tussen de TV-uitgang van de CAI-doos en de televisie en de modem aangebracht.
Deze oplossing is vooral geschikt als de modem zich op enige afstand van de aansluitdoos bevindt, bijvoorbeeld in een studeerkamer.
In sommige gevallen kan de TV-ontvangst iets minder worden, doordat de splitter het signaal voor de TV iets verzwakt.


Homepage Brunssum.net